Bothnia Broadband

 

Jakobstadsnejdens Telefon Ab har köpt Bothnia Broadband Ab

Från 1.1.2021 fusioneras BoB med JNT och kontaktuppgifterna änrdrar:

INFO: https://www.jnt.fi/jnt-har-kopt-bothnia-broadband-ab-i-malax/

JNT kontaktuppgifter

 

 

Kontaktuppgifter fram till 31.12.2020:

Adress
Bothnia Broadband Ab
Malmgatan 5, 66100 Malax

Kundbetjäning
050 410 8675 jonas[at]bob.fi  050 309 5490 yngve[at]bob.fi

bob[at]bob.fi

Felanmälan
 050 410 8675,050 309 5490
bob[at]bob.fi

Fakturering
 040 913 4772
fakturering[at]bob.fi

Kabelvisning vid grävning
050 410 8675