Bothnia Broadband

Undvik kabelskada – fråga var kabel finns.
Alltid när du planerar eller före du påbörjar ett grävningsarbete eller annat arbete som kan skada kablar ta reda på var eventuella kablar finns. www.kaivulupa.fi 

Bothnia Broadband Ab (Bob) ger avgiftsfritt upplysningar om var BoBs kablar och utrustning finns. Samtidigt överenskoms om kabelvisning behövs på platsen. Förfrågan görs minst 3 arbetsdagar före arbetet påbörjas. Ta kontakt tel. 050 410 8675 vardagar kl. 9–17 eller via e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Utmärkningen i terrängen är avgiftsfri, om förfrågan har gjorts minst 3 arbetsdagar före arbetet påbörjas.  

Om kabelskada inträffar meddela om det till tel.050 410 8675
Kontrollera även placeringen av övriga operatörers nät.